Kirjoittajaksi nimeämättä jättäminen tai johdannossa mainitsematta jättäminen eivät osoittautuneet HTK-loukkauksiksi (TENK 2022:5)

Tutkija A teki yliopiston rehtorille HTK-loukkausepäilyilmoituksen, jonka
mukaan humanistisen alan tutkijat B ja C olisivat syyllistyneet piittaamattomuuteen
hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Piittaamattomuus olisi ilmennyt
muiden tutkijoiden vähättelynä, koska B ja C olivat jättäneet A:n nimeämättä
artikkelikokoomateoksen kolmanneksi kirjoittajaksi ja hänen työpanoksensa
mainitsematta teoksen johdannossa.

Varsinaisen tutkinnan johtopäätös oli, ettei tutkijoiden B ja C voitu katsoa
vähätelleen tutkijan A työpanosta siinä määrin moitittavasti, että kyse olisi ollut
HTK-loukkauksesta. Tutkija A oli tyytymätön päätökseen ja pyysi lausuntoa
TENKiltä.

TENK katsoi, että kokoomateokseen olisi pitänyt soveltaa sekä HTK-ohjetta
että TENKin suositusta tekijyydestä sopimisesta. Kirjoittajaksi
nimeämättä jättäminen ei kuitenkaan ilmentänyt törkeää piittaamattomuutta.
TENKin katsoi myös, että tutkijan A panos olisi pitänyt mainita johdannossa,
mutta mainitsematta jättäminenkään ei ilmentänyt HTK-loukkauksen kriteerit
täyttävää törkeää laiminlyöntiä ja holtittomuutta.