Oppikirjaan kohdistettu HTK-epäily on selvitettävä

Lausunnonpyytäjä oli tehnyt kirjallisen ilmoituksen epäilystä HTK-loukkauksesta erään yliopiston professorin ja tutkijan julkaisemassa oppikirjassa, joka pohjautui yliopiston kauppatieteiden alaan kuuluvaan tutkimushankkeeseen. Kyseinen yliopisto ei käynnistänyt ilmoituksen perusteella HTK-prosessia, koska sen mukaan kyseessä oli yleistajuinen teos eikä itsenäinen tieteellinen tutkimus, eikä se lisäksi kuulunut yliopiston julkaisusarjaan.  

TENKin mukaan yliopiston perusteet olla käynnistämättä esiselvitystä olivat väärät. Hyvän tieteellisen käytännön vaatimukset kohdistuvat myös tutkimukseen pohjautuviin oppikirjoihin. Siksi se katsoi, että asiassa olisi suoritettava esiselvitys, joka kohdistettaisiin tutkimuseettisiin kysymyksiin.