Tilaustutkimuksen raportissa todettiin plagiointi ja kehotettiin nimeämään osalliset (TENK 2021:16)

Yritys X epäili, että yrityksen A tekemän tekniikan alan tilaustutkimuksen raportissa oli paisuteltu kirjoittajaluetteloa, syyllistytty plagiointiin ja laiminlyöty siihen osallistuneiden nimeäminen sekä vääristelty tutkimustuloksia. Lisäksi yritys X epäili työryhmän asiantuntemusta ja HTK-prosessin asianmukaisuutta yrityksen A toteuttamassa varsinaisessa tutkinnassa.

Yrityksen A toimitusjohtajan varsinaiseen tutkintaan perustuvassa päätöksessä todettiin, että HTK-loukkaus plagioinnin osalta oli tapahtunut. Päätöksessä ei kuitenkaan nimetty plagiointiin osallisia, vaikka TENK oli esittänyt sitä jo aiemmassa lausunnossaan. Toimitusjohtajan päätöksen mukaan muuta yrityksen X epäilemää hyvän tieteellisen käytännön vastaista toimintaa ei tapahtunut. Puutteita ei myöskään todettu varsinaisen tutkintaryhmän asiantuntemuksessa tai HTK-prosessissa.

TENK totesi plagioinnin eli HTK-loukkauksen tapahtuneen ja antoi yritykselle A uuden kehotuksen nimetä siihen osalliset. Muita yrityksen X epäilemiä HTK-loukkauksia TENK ei todentanut. TENK kuitenkin kehotti yritystä A kiinnittämään jatkossa huomiota hankkeiden vastuunjakoon ja kirjoittajuudesta sopimiseen sekä antoi huomautuksen varsinaisessa tutkinnassa ilmenneistä pienistä puutteista, joilla ei ollut merkitystä HTK-prosessin lopputuleman kannalta.