Tutkijoiden tulee huolehtia siitä, että julkisissa asiantuntijaprofiileissa heitä koskevat tiedot pitävät paikkansa (TENK 2022:1)

Professori A epäili, että yliopiston johtaja B olisi syyllistynyt sekä toisten
tutkijoiden työn anastamiseen että ansioluettelonsa paisuttelemiseen, koska
B piti Google Scholar -profiilissaan julkaisuja, jotka eivät hänelle kuuluneet.
Esiselvityksen perusteella epäily osoittautui aiheettomaksi. A oli tyytymätön
HTK-prosessin johtopäätökseen ja pyysi asiasta TENKin lausunnon.

TENKin mukaan ansioluettelon paisuttelu kuuluu HTK 2012 -ohjeessa
muihin vastuuttomiin menettelyihin. Se voisi tulla arvioitavaksi HTK-loukkauksena
vain, jos kyseessä olisi kokonaisuutena arvioiden törkeä teko.

Lausunnossaan TENK yhtyi siihen esiselvittäjän arvioon, että kiistanalaiset
julkaisut olivat päätyneet B:n profiiliin Google Scholarin automaattisena
hakuna. Koska lisäksi B ei ollut käyttänyt kyseistä virheellistä julkaisuluetteloa
esimerkiksi viittaamalla siihen työpaikka- tai rahoitushakemuksissa, asiassa ei
ollut tästäkään syystä syytä epäillä HTK-loukkausta. TENK kuitenkin yhtyi
A:n näkemykseen siitä, että B oli ollut tutkijana vastuussa julkisessa profiilissa
julkaistujen, itseään koskevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.