Väitöskirjassa ollut virhe oli yksittäistä lähdeluettelomerkintää suurempi, mutta ei niin vakava, että kyseessä olisi ollut HTK-loukkaus. Korjaavat toimet olivat riittävät. (TENK 2021:3)

A epäili, että B:n humanistisen alan väitöskirja sisälsi virheellistä tietoa ja väärin merkityn lähdeviitteen, minkä vuoksi väitöskirja olisi poistettava saatavilta. Yliopisto suoritti asiassa esiselvityksen, jonka mukaan lähdeluettelossa oli virhe, mutta se ei ollut niin merkittävä, että väitöskirja olisi tullut arvioida uudelleen. B ei myöskään ollut loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä. B oli ollut yhteydessä kirjastoon, jotta virhe saatiin korjatuksi väitöskirjaan.

A oli tyytymätön päätökseen, jonka mukaan asiassa ei ollut syyllistytty HTK-loukkaukseen ja vaati väitöskirjan hylkäämistä.

TENK yhtyi A:n näkemykseen, että kyseessä oli yksittäistä lähdeluettelomerkintää suurempi virhe, mutta piti kuitenkin uskottavana B:n antamaa selitystä, jonka mukaan kyseessä oli ollut teknisluontoinen havaintovirhe, joka kertautui tutkimustekstin eri osissa. Kyseessä ei TENKin näkemyksen mukaan ollut sellainen törkeä laiminlyönti tai holtittomuus, joka olisi antanut aiheen tarkastella asiaa HTK-loukkauksena.

TENKin näkemyksen mukaan asian korjaamiseksi tehdyt toimet olivat riittäviä. TENK katsoi kuitenkin, että myös väitöskirjan sähköisiin versioihin oli lisättävä ilmoitus tehdystä korjauksesta.