Varsinaisen tutkinnan kuulemiskäytännössä puutteita (TENK 2022:20)

Joukko tutkijoita epäili humanistisen alan professori A:n ja dosentti B:n
julkaiseman tietokirjan sisältävän plagiointia ja ns. itsensä plagiointia. Yliopisto
päätti esiselvityksessään A:n ja B:n syyllistyneen piittaamattomuuteen
hyvästä tieteellisestä käytännöstä, mutta teko ei kuitenkaan vakavuudeltaan
yltänyt plagiointiin. Teoksen uudelleenjulkaisuluonteen vuoksi ei tapauksessa
myöskään todettu itsensä plagiointia. TENKin lausunnon saatuaan yliopisto
käynnisti asiassa varsinaisen tutkinnan, koska epäilyä vilpistä ei TENKin
mukaan oltu täysin voitu sulkea pois. Varsinaisen tutkinnan johtopäätös oli,
että B oli syyllistynyt plagiointiin. A:n osalta tutkinta keskeytettiin.

A esitti lausuntopyynnössään tyytymättömyytensä tutkintaryhmän toimintatapoihin,
koska se ei muun muassa ollut myöntänyt hänelle lisäaikaa
kommentin antamiseen. Lausunnossaan TENK katsoi, että A:n pyyntö
lisäajasta oli ollut perusteltu. Vaikka HTK 2012-ohjeessa ei olekaan suositusta
HTK-prosessin osapuolille myönnettävän vastausajan pituudesta, tutkintaryhmä
ei kaikilta osin kuullut A:ta HTK-ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.