Övriga anvisningar och rekommendationer

Senast uppdaterad 19.4.2021

På denna sida finns etiska anvisningar och rekommendationer utgiven av andra nationella och internationella aktörer utanför TENK.

Yrkesetiska anvisningar

Etiska riktlinjer för yrkeshögskolor

Internationella anvisningar och rekommendationer:

Anvisningar för akademiskt skrivande