Övriga anvisningar och rekommendationer

Senast uppdaterad 20.4.2023

På denna sida finns etiska anvisningar och rekommendationer utgiven av andra nationella och internationella aktörer utanför TENK.

Yrkesetiska anvisningar

Etiska riktlinjer för yrkeshögskolor

Internationella anvisningar och rekommendationer:

Anvisningar för akademiskt skrivande