Att utelämna tackord i doktorsavhandlingens förord var inte en GVP-kränkning (TENK 2021:11)

Professor A hade fungerat som handledare för B:s doktorsavhandling inom det naturvetenskapliga området, och som medförfattare i alla separata publikationer av B:s doktorsavhandling. Dessutom hade B gjort de korrigeringar som A föreslagit i sammanfattningsdelen av sin doktorsavhandling. Därför anser A att han borde ha beaktats i förordet till doktorsavhandlingen i fråga. Eftersom så inte var fallet hade A gjort en anmälan om misstanke om GVP-kränkning. A var missnöjd eftersom universitetet på basis av detta inte inledde en förundersökning.

Enligt universitetets beslut hade B själv kunnat bestämma vem och på vilka sätt han/hon hade uttryckt tacksamhet för i förordet till sin doktorsavhandling. Även om det var exceptionellt att disputanden i detta sammanhang inte nämnde handledaren i sin doktorsavhandling, kunde man låta bli att inleda GVP-processen eftersom det inte var fråga om en GVP-kränkning. I sitt utlåtande instämde TENK i universitetets uppfattning.