TENKs utlåtande i sammandrag

Senast uppdaterad 7.6.2024

På denna sida publiceras sammandrag av utlåtande från Forskningsetiska delegationen (TENK) som handlar om misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP).

GVP-misstankar utreds alltid inom den organisation där den misstänkta avvikelsen inträffat eller där den misstänkta forskaren verkat när den ägt rum. Efter att misstanken behandlats kan den part som är missnöjd med beslutet be om ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen i ärendet. 

Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till 1) huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och 2) huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis. 

Direkta hänvisningar till parter och organisationer där misstankar har behandlats har tagits bort från sammandrag. Sammandrag kan användas för t.ex. utbildningsändamål under en CC-BY-licens.

Du kan använda filtren nedan för att begränsa listningssatser till den här sidan. Länkar öppnas i ett nytt fönster.

2023

Forskare A misstänkte att forskardoktor B, biträdande professor...

2023

Forskare A vid universitet X gjorde en anmälan om misstanke om GVP-kränkning, där misstanken riktades mot universitetet Y forskardoktor B och...

2023

TENK mottog universitetet X forskardoktor A:s begäran om utlåtande i...

2022

Professor A misstänkte att universitetsdirektör B skulle ha...

2022

En grupp forskare misstänkte att den faktabok som publicerats...

2022

Forskare A misstänkte att forskare B i sin forskningsgrupp hade...

2022

I sin begäran om utlåtande uttryckte docent A inom det...

2021

Universitetsdocent i humanistiska vetenskaper A skrev en bok som genomgick en referentgranskning och publicerades i en...

2021

Professor A misstänkte att forskare B inom teknik hade plagierat en gemensam artikel i ett av bokens kapitel och markerat X som...

2021

TENK mottog professor A:s begäran om utlåtande, där man uttryckte missnöje med universitetets sätt att behandla misstanke om GVP...