En finländsk forskare var inte ansvarig för GVP-kränkningar som misstänktes av en utländsk professor (TENK 2022:14)

Professor A vid ett utländskt universitet misstänkte att den finländska forskaren B inom det tekniska området, under A:s handledning hade stulit, underskattat andra forskare och manipulerat upphovsmanskapet av ett manuskript, som B hade erbjudit för publicering i en vetenskaplig tidning efter att ha återvänt till Finland. A:s misstankar om GVP-avvikelse behandlades i förutredningen av den forskningsorganisation som B hade återvänt till från det utländska universitetet.

Efter en exceptionellt omfattande förutredning beslöt forskningsorganisationens chef att man i manuskriptet inte hade gjort sig skyldig till GVP-avvikelser och att det inte fanns skäl att inleda någon egentlig undersökning i ärendet. Forskaren A var missnöjd med beslutet och bad TENK om ett utlåtande.

TENK ansåg att förutredningen till en utomstående expert genomfördes enligt TENK:s anvisningar och att B inte hade gjort sig skyldig till GVP-kränkningar.