Forskarna ska se till att uppgifterna om dem i offentliga expertprofiler är riktiga (TENK 2022:1)

Professor A misstänkte att universitetsdirektör B skulle ha gjort sig skyldig både till att stjäla andra forskares arbete och till att överdriva sin meritförteckning, eftersom B i sin Google Scholar-profil hade publikationer som han inte hade rätt till. Enligt förutredningen visade sig misstanken vara obefogad. A var missnöjd med slutsatsen av GVP-processen och bad TENK om ett utlåtande i ärendet.

Enligt TENK hör överdrift av meriter till de övriga ansvarslösa förfaranden enligt GVP 2012-anvisningen. Det kan komma att bedömas som en BVP-avvikelse endast om det utifrån en helhetsbedömning är fråga om en grov gärning.

I sitt utlåtande instämde TENK i förutredarens bedömning att de kontroversiella publikationerna hade hamnat i B:s profil genom en automatisk sökning i Google Scholar. Eftersom B dessutom inte hade använt den felaktiga publikationsförteckningen i fråga till exempel genom att hänvisa till den i arbetsplats- eller finansieringsansökan, fanns det inte heller av denna anledning anledning att misstänka en GVP-avvikelse. TENK instämde dock med A:s åsikt att B som forskare hade varit ansvarig för att de uppgifter om sig själv som publicerats i en offentlig profil var korrekta och aktuella.