I den gemensamma artikeln hade man gjort en ofullständig och osaklig hänvisning till författarens tidigare sampublikationer. Kännetecknen för plagiering uppfylldes dock inte. (TENK 2021:22)

Professor A misstänkte att forskare B inom teknik hade plagierat en gemensam artikel i ett av bokens kapitel och markerat X som den första författaren utan dennes samtycke. Universitetet gjorde en egentlig undersökning i ärendet efter att ha fått TENK:s utlåtande 2019:18. I den egentliga undersökningen framkom att ärendet omfattade sammanlagt fyra publikationer som alla behandlade samma undersökningsresultat. B var författare i alla fyra publikationer. X påträffades inte i samband med den egentliga undersökningen.

Enligt rektorns beslut hade B gjort sig skyldig till både likgiltighet för god vetenskaplig praxis och plagiering.

B var missnöjd med rektorns beslut och bad om TENK:s utlåtande. Enligt B beaktade man inte skillnaden mellan originalpublikationen (contributed article), bokens kapitel (book chapter) och översiktsartikeln (survey) i den egentliga utredningen. Enligt B innehåller endast originalpublikationer forskningsresultat som inte publicerats tidigare. I publikationer som översiktsartikeln är det inte brukligt att hänvisa till bokens kapitel som sammanfattar resultaten av originalpublikationerna. Enligt B hördes han/hon inte heller korrekt under processen.

TENK har även behandlat ärendet i sitt utlåtande TENK 2021:5. Enligt TENK borde både översiktsartikeln och bokens kapitel gjort en tydligare hänvisning till de originalpublikationer där bilderna och tabellerna publicerats för första gången. Hänvisningen till tidigare undersökningsresultat var till denna del bristfällig och osaklig, och B hade till dessa delar gjort sig skyldig till likgiltighet för GVP. Enligt TENK:s uppfattning uppfylldes dock inte kännetecknen för plagiarism. Till övriga delar hade universitetet utfört den egentliga undersökningen enligt GVP-anvisningen.