Toiminta

Viimeksi päivitetty 22.8.2023

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on perustettu asetuksella vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistämään tutkimusetiikkaa.

Asetuksen mukaan TENK

 • vahvistaa tutkimuseettisten periaatteiden mukaista toimintakulttuuria
 • harjoittaa tutkimuseettistä valistusta ja koulutusta
 • kehittää vilppiepäilyjen selvittämisprosessia
 • tiivistää verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • kehittää avointa tiedottamista
 • hyödyntää hyviä kansainvälisiä käytänteitä suomalaisessa tutkimuseettisessä kulttuurissa

Toimintaa esitellään tarkemmin TENKin toimintakertomuksissa.

Lataa tästä TENKin esite PDF-muodossa

  Toimialana hyvä tieteellinen käytäntö

  Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen samoin kuin tieteelliseen tutkimukseen kohdistuvien hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsitteleminen kuuluvat ennen muuta tieteellistä tutkimusta harjoittaville organisaatioille.

  Loukkausepäilyn selvitysprosessiin (HTK-prosessi) tai päätökseen tyytymätön osapuoli voi pyytää asiasta TENKin lausunnon. Tarkempi kuvaus lausuntopyynnöstä TENKille.

  TENK ei lausunnoissaan puutu tieteenalakohtaisten normistojen rikkomuksiin, ellei samalla ole kyse hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta. Nämä loukkaukset on määritelty neuvottelukunnan laatimassa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeessa (PDF). TENK ei myöskään käsittele lainsäädännön, kuten tekijänoikeus- tai patenttilain, rikkomusepäilyjä.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotiskausiksi nimeämä tutkimuseettinen neuvottelukunta kokoontuu seitsemän kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan kokoonpano on esitelty Jäsenet-sivulla.

  Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta (1347/1991) on saatavilla Valtion säädöstietopankissa. Neuvottelukunnan toimisto on sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen.

  Lisätietoja on saatavilla valtion hankerekisterissä.

  TENKin kokoukset

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

  Kuluvan vuoden kokouspäivät ovat:

  • 27.1.2023
  • 13.2.2023
  • 19.4.2023
  • 8.6.2023
  • 23.8.2023
  • 13.10.2023
  • 13.-14.12.2023
  • 7.2.2024