Ei havaintojen ja tulosten vääristelyä vaan tieteellinen näkemysero (TENK 2017:9 ja TENK 2017:10)

Yhteiskuntatieteiden alalla toimiva yhdistys epäili, että sen alaan liittyvässä kahdessa väitöskirjassa esiintyi havaintojen ja tulosten vääristelyä. Yhdistyksen mukaan tämä ilmeni lähteiden valikointina ja salaamisena. Toinen väitöskirjoista tarkastettiin yliopistossa X ja toinen yliopistossa Y. Molemmat yliopistot totesivat, että epäily oli perätön eikä asiassa käynnistetty HTK-esiselvitystä. 

TENK totesi lausunnossaan, että yliopistot olivat toimineet HTK-ohjeen mukaisesti, sillä kyseessä ei ollut tutkimuseettinen kysymys eikä HTK-loukkaus vaan näkemysero.