Inte förvrängning av observationer och resultat utan skillnader i vetenskaplig uppfattning (TENK 2017:9, TENK 2017:10)

En förening inom samhällsvetenskaper misstänkte att det förekom förvrängning av observationer och resultat i två doktorsavhandlingar på området. Enligt föreningen var det fråga om selektivt val och döljande av källor. Den ena doktorsavhandlingen granskades vid universitet X och den andra vid universitet Y. Bägge universiteten konstaterade att misstankarna var grundlösa, och ingen GVP-förundersökning startades. 

I sitt utlåtande konstaterade TENK att universiteten agerat enligt GVP-anvisningen, eftersom det inte var en forskningsetisk fråga eller avvikelse från GVP utan skillnader i uppfattning.