Epäilty tutkimustulosten vääristely osoittautui näkemyseroksi (TENK 2018:2)

Dosentti A oli esittänyt yliopiston rehtorille epäilyn, että lääketieteen alan tarkastettavana olevassa väitöskirjassa esiintyy sekä havaintojen vääristelyä että vääriä tietoja, jotka loukkaavat tutkimuksen kohteena olevaa potilasryhmää. Samasta asiasta yliopistoon oli yhteydessä myös alan potilasjärjestö.

Yliopiston rehtori katsoi, että kyseessä oli yhdestä lauseesta syntynyt näkemysero, eikä asia kuulunut HTK-ohjeen piiriin. Lisäksi väittelijä oli korjannut kyseisen, monitulkintaiseksi osoittautuneen kohdan erratumilla sähköiseen väitöskirjaansa.

A oli tyytymätön sekä asian käsittelyyn yliopistossa että siihen, että asiassa ei käynnistetty HTK-esiselvitystä.

TENK yhtyi yliopiston arvioon, jonka mukaan kyseessä ei ollut HTK-ohjeen soveltamisalaan kuuluva tutkimuseettinen asia. Lausunnossaan TENK kuitenkin huomautti yliopistolle, että vastoin HTK-ohjetta se käsitteli asiaa ensin tiedekuntatasolla eikä ilmoittanut HTK-prosessin käynnistämättä jättämisestä TENKille.