Epäily plagioinnista ja HTK-tutkinnan uusiminen

Eräs luonnontieteiden alan tutkimusorganisaatiossa x työskentelevä tutkija teki HTK-ilmoituksen epäilystä, että hänen yliopistoon y tekemäänsä julkaisematonta pro gradu -työtä olisi plagioitu tieteellisissä julkaisuissa. Epäily kohdistui useaan tutkijaan, joiden työnantajina tai jatkotutkinnon vastuuyliopistona toimi kaksi eri yliopistoa y ja z sekä lausunnonpyytäjän työnantaja x kuitenkin niin, että heitä yhdistävää tutkimushanketta hallinnoi yliopisto z.  Ilmoitus tehtiin tutkimusorganisaatioon x, jossa sen HTK-tutkinnasta ja päätöksenteosta vastasi tutkimusjohtaja ja yliopistoon z, jossa HTK-prosessi oli dekaanin vastuulla.

TENKin lausunnossa todetaan, että molemmat tutkinnat oli suoritettu siten, että niissä oli merkittäviä puutteita HTK-prosessiin nähden: asiasta ei oltu informoitu TENKiä, esiselvitystä ei ollut tehty eikä tutkintaryhmää asetettu. Tutkinnan aikana ei kuultu epäilyn esittäjää. Lisäksi HTK-loukkaustutkintaan liittyvä päätöksenteko pitäisi olla organisaatioissa vastuullisella johtajalla tai rehtorilla.

Koska myöskään epäilyä HTK-loukkauksesta ei oltu voitu täysin sulkea pois eikä plagioinnista käytetty määritelmä vastannut kansallista tai kansainvälistä tulkintaa, TENK katsoi, että asiassa on suoritettava uudet varsinaiset tutkinnat, joko erikseen tai yhdessä yliopiston z ja tutkimusorganisaation x kesken.

TENK huomautti myös, että epäilyn esittäjää kohtaan ei olisi päätöksessä tullut esittää vastaepäilyä.