Hakuasiakirjojen harhaanjohtavuus tuli selvittää (TENK 2018:8)

Tohtori A esitti epäilyn, että taidealan professorin tehtävään valitun tohtori B:n hakuasiakirjoissa esiintyi taiteellisten ja tieteellisten ansioiden paisuttelua. Yliopiston suorittaman HTK-esiselvityksen mukaan kyseessä oli kuitenkin huolimattomuus, ei HTK-loukkaus.  A oli tyytymätön sekä esiselvityksen lopputulokseen että puolueettomuuteen. Esiselvittäjänä oli toiminut dekaani C, joka oli tehnyt kiistanalaisen tehtävän nimityspäätöksen.  

TENK katsoi lausunnossaan (TENK 2017:7), että C oli ollut esteellinen toimiessaan esiselvittäjänä, joten suoritettu HTK-prosessi mitätöityi.  Tästä syystä yliopiston tuli käynnistää asiassa uusi HTK-prosessi.

Myös uuden HTK-prosessin perusteella yliopisto katsoi, että ansioitaan esittäessään B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen vaan kyseessä oli epätarkkuuksia.  A oli tyytymätön sekä tähän päätökseen että HTK-prosessin rajauksiin ja pyysi niistä TENKiltä lausunnon.  

Lausunnossaan (TENK 2018:8) TENK totesi, että hakuasiakirjoissa hakijat voivat korostaa omia ansioitaan mutta eivät saa esittää vääriä tietoja. Tässä tapauksessa yliopiston tuli suorittaa varsinainen HTK-tutkinta, koska epäilyä HTK-loukkauksesta ei voitu esiselvityksen perusteella täysin sulkea pois. Tutkintaa ei tullut kuitenkaan kohdistaa tehtävän täyttöprosessiin eikä B:n taiteellisiin ansioihin vaan siihen, esittikö B hakuasiakirjoissaan harhaanjohtavaa tietoa akateemisesta työkokemuksestaan tai julkaisuistaan.