HTK-epäilyn tuominen julkisuuteen prosessin ollessa kesken ei loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä (TENK 2020:10)

Humanistisen alan dosentti A oli ollut epäiltynä HTK-loukkauksesta. Epäilyilmoituksen tekijät olivat käyneet asiasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ennen HTK-prosessin päättymistä. A:n mukaan epäilyn esittäjien menettely oli ollut epäeettistä ja epäillyille aiheutuneilta kielteisiltä seurauksiltaan suhteetonta.

Sananvapaus ja siihen liittyvä tieteellinen, voimakkainkin sanakääntein toteutettu kritiikki on keskeinen tieteen perusoikeus. TENKin näkemyksen mukaan tutkijoiden tulee kuitenkin noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä myös tiedeyhteisön ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa, jos asiayhteys liittyy heidän opetus- tai tutkimusalaansa. Tutkijan tulee julkisissa esiintymisissään käyttää sananvapauttaan hyvän tieteellisen käytännön puitteet huomioiden, kun käsiteltävä asia liittyy hänen tutkimustyöhönsä tai rooliinsa tutkijana. 

TENKille toimitetun aineiston perusteella epäiltyjen tutkijoiden sosiaalisessa mediassa julkaisemissa teksteissä oli kohtia, jotka vastuuttomuuden näkökulmasta koettelivat hyvän tieteellisen käytännön rajoja. Vastuuton toiminta ei kuitenkaan ole ollut niin vakavaa, että se olisi täyttänyt HTK-loukkauksen tunnusmerkit.

Vaikka tutkimuseettisen epäilyn tuominen julkisuuteen HTK-prosessin ollessa kesken ei sellaisenaan loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä, julkinen keskustelu ei saa vaarantaa HTK-prosessin puolueettomuutta, oikeudenmukaisuutta ja asianosaisten oikeusturvaa.