HTK-prosessi mitätöityi, koska esiselvittäjä oli jäävi (TENK 2017:7)

Tohtori A esitti epäilyn, että taidealan professorin virkaan valitun tohtori B:n hakuasiakirjoissa esiintyi taiteellisten ja tieteellisten ansioiden paisuttelua. Yliopiston suorittaman HTK-esiselvityksen mukaan kyseessä oli kuitenkin huolimattomuus, ei HTK-loukkaus.

A oli tyytymätön sekä esiselvityksen lopputulokseen että puolueettomuuteen. Esiselvittäjä oli toiminut dekaani C, joka oli tehnyt kiistanalaisen viran nimityspäätöksen.

TENK katsoi lausunnossaan, että C oli ollut esteellinen toimiessaan esiselvittäjänä, joten suoritettu HTK-prosessi mitätöityi. Tästä syystä yliopiston tuli käynnistää asiassa uusi HTK-prosessi.