Kärjekäs verkkokirjoittelu vahingoitti toisen tutkijan mainetta (TENK 2017:1)

Tutkija A oli tehnyt ammattikorkeakoulu X:n rehtorille HTK-ilmoituksen, jossa hän epäili X:n tekniikan alan lehtorin B syyllistyneen toisen tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen kirjoittamalla A:sta julkisuudessa halventavasti ja vähättelevästi. X:n rehtori ei tehnyt asiassa HTK-päätöstä, koska B ei osallistu ammattikorkeakoulussa tieteelliseen tutkimustoimintaan.

TENK palautti 1. lausunnossaan (TENK 2016:4) asian X:lle HTK-prosessiin. Lausunnon johdosta tehdyn HTK-päätöksen mukaan asiassa ei käynnistetty HTK-prosessia, koska kyseessä ei ollut tutkimuseettinen asia eikä HTK-ohje ulotu työntekijän vapaa-ajallaan internetissä harjoittamaan kirjoitteluun. Lisäksi X:n rehtori totesi päätöksessään, että B:n kirjoittelu ei edustanut X:n virallista kantaa. 

2. lausunnossaan (TENK 2017:1) TENK katsoi, että kyseessä on HTK-ohjeen piiriin kuuluva asia. Kiistanalainen kirjoittelu koetteli hyvän tieteellisen käytännön rajoja. B oli osoittanut vastuuttomuutta julkisissa kirjoituksissaan vaikeuttamalla epäasiallisesti toisen tutkijan työtä. Teko ei ole ollut kuitenkaan niin vakava, että sitä olisi välttämättä tullut tarkastella hyvän tieteellisen käytännön loukkauksena. Näin ollen X saattoi jättää asiassa käynnistämättä HTK-esiselvityksen. Lisäksi tapauksen palauttaminen esiselvitykseen olisi pitkittänyt entisestään tapauksen käsittelyä.

Yleisellä tasolla TENK pitää kuitenkin tärkeänä, että kynnys esiselvityksen käynnistämiselle pidetään matalana.