Tillspetsade kommentarer på nätet skadade en annan forskares rykte (TENK 2017:1)

Forskare A hade gjort en GVP-anmälan till rektorn vid högskola X, enligt vilken A misstänkte att lektor B inom det tekniska området vid X gjort sig skyldig till osakligt försvårande av en annan forskares arbete genom att i offentligheten skriva ringaktande och nedsättande om A. Rektorn vid X fattade inte GVP-beslut i ärendet, eftersom B inte deltar i vetenskaplig forskning vid yrkeshögskolan.

I sitt första utlåtande återförvisade TENK ärendet till X för att starta en GVP-process (se sammanfattning TENK 2016:4). Enligt GVP-beslutet till följd av utlåtandet hade en GVP-process inte startats i ärendet, eftersom det inte var ett forskningsetiskt ärende och eftersom GVP-anvisningen inte är tillämplig på vad anställda skriver på nätet på fritiden. Dessutom konstaterade rektorn vid X i sitt beslut att B:s skriverier inte representerade den officiella ståndpunkten vid X. 

I sitt andra utlåtande ansåg TENK att det är fråga om ett ärende som omfattas av GVP-anvisningen. De osakliga skriverierna testade gränserna för god vetenskapliga praxis. B hade varit ansvarslös i sina offentliga skriverier genom att osakligt försvåra en annan forskares arbete. Gärningen var dock inte så allvarlig att den nödvändigtvis borde ha granskats som en avvikelse från god vetenskaplig praxis. Därför kunde X låta bli att starta en GVP-förundersökning. Dessutom skulle återhänvisandet av ärendet till förundersökning ha förlängt behandlingen av fallet ytterligare.

På en allmän nivå anser TENK dock att det är viktigt att tröskeln för förundersökning är låg.