Posteripohjan väärä johdantovirke ei ollut plagiointia

Eräässä ammattikorkeakoulussa toimiva opettaja A pyysi TENKIltä lausuntoa ja esitti epäilyn siitä, että saman opinahjon yliopettaja B ja lehtori C olisivat syyllistyneet plagiointiin posteriesityksessään.

Lausuntopyyntöä edeltäneessä, kyseisen ammattikorkeakoulun suorittamassa HTK-tutkinnassa oli käynyt ilmi, että postereita oli työstetty yhteistyössä organisaation uudelle posteripohjalle samaa konferenssia varten. B ja C olivat työstäneet yhteisen posterinsa A:n posterin pohjalle, ja yhteisposteriin oli jäänyt vahingossa a:n posterin johdantovirkkeen sisältävä tekstikenttä. B ja C korjasivat asian viipymättä konferenssin aikana.

TENKin mukaan tapauksessa oli riidatonta se, että B:n ja C:n posterissa esiintyi tekstiä A:n posterista ilman lähdeviitettä.

TENK yhtyi lausunnossa ammattikorkeakoulun arvioon tapahtuneesta: plagioinnin tunnusmerkit eivät täyttyneet. Koska posterit käsittelivät eri aiheita, väärä johdantovirke osoitti, että tiedeyhteisöä ei ollut pyritty tietoisesti harhauttamaan.