Fel inledande mening på underlag för poster var inte plagiat

Lärare A vid en viss yrkeshögskola bad forskningsetiska delegationen om ett utlåtande och förde fram misstankar om att överlärare B och lektor C vid samma läroanstalt gjort sig skyldiga till plagiat vid sin posterpresentation.

I GVP-undersökningen vid yrkeshögskolan ifråga som föregick begäran om utlåtande hade det framgått att man arbetat med posters i samarbete på organisationens nya underlag för posters för samma konferens. B och C hade arbetat med en gemensam poster på underlaget för A:s poster, och på den gemensamma postern hade ett textfält med den inledande meningen på A:s poster blivit kvar. B och C korrigerade detta omedelbart under konferensen.

Enligt forskningsetiska delegationen stod det utom all tvivel att det på B:s och C:s poster förekom text från A:s poster utan källhänvisning.

Forskningsetiska delegationen var i sitt utlåtande enig med yrkeshögskolans bedömning av det skedda: kännetecknen för plagiat saknades. Eftersom de två postrarna behandlade olika ämnen, visade den felaktiga inledande meningen att man inte avsiktligen hade försökt vilseleda det vetenskapliga samfundet.