Tekijyys tieteellisessä julkaisussa ja keksijyys patentoidussa keksinnössä

Tässä lausuntopyynnössä selviteltiin tutkimusryhmästä erotetun lääketieteen tutkijan oikeuksia ryhmän tutkimustuloksiin. Kyseinen ilmoitus HTK-loukkauksesta liittyi kymmenen vuotta aikaisemmin tutkimusryhmässä suoritetun, väitöskirjaksi tarkoitetun työn tekijyyteen liittyviin kysymyksiin.

Ilmoitus todettiin yliopiston esiselvityksessä aiheettomaksi. Varsinaisen tutkinnan perusteella myös väite siitä, että k.o. tutkija olisi tutkimusryhmän jäsenyyden perusteella pitänyt nimetä keksijäksi tutkimusryhmän johtajien patentoimaan keksintöön, todettiin aiheettomaksi. Yliopiston HTK-prosessia varten perustama tutkintaryhmä painotti sitä, että tutkijan on keksinnön tehtyään viipymättä ilmoitettava siitä työnantajalleen ja että tutkijalta vaatii enemmän päästä mukaan patentin keksijäksi kuin tekijäksi tieteelliseen artikkeliin. 

TENKin mukaan suoritetussa tutkinnassa ei olut tullut esiin seikkoja, joiden mukaan HTK-loukkaus olisi tapahtunut. Lausunnossaan TENK kuitenkin huomautti, että hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti yliopiston olisi pitänyt sopia kirjallisesti kunkin tutkimusryhmän jäsenen oikeuksista ennen tutkimushankkeen käynnistymistä ja työntekijöiden rekrytoimista ryhmään.

TENK ei ota lausunnoissaan kantaa patenttikysymyksiin.

Tämän lisäksi TENK toi esiin, että HTK-tutkintaa ei ollut kohdistettu tutkinnan aikana saman tutkimusryhmän toimesta julkaistuun artikkeliin, josta olisi mahdollista pyytää erillistä HTK-tutkintaa.