TENK ei pystynyt poissulkemaan HTK-loukkausta konferenssiesitelmässä käytetyn aineiston osalta (TENK 2022:21)

Luonnontieteen alan tutkimusryhmä yliopistosta X epäili yliopisto Y:n tekniikan
alan professori A:n ja väitöskirjatutkija B:n julkaiseman konferenssiabstraktin
perusteella, että kyseisessä esitelmässä oli hyödynnetty luvatta
X:n tutkijoiden keräämää aineistoa. Yliopisto Y päätti esiselvityksessään
A:n ja B:n syyllistyneen vastuuttomaan menettelyyn, mutta teko ei yltänyt
vakavuudeltaan HTK-loukkaukseksi.

Lausuntopyynnössään TENKille yliopisto X:n tutkijat toivat esiin
tyytymättömyytensä suoritettuun HTK-prosessiin ja siihen, ettei HTK-loukkausta todettu. Lausunnonpyytäjät katsoivat, että asiassa tulisi käynnistää
varsinainen tutkinta.

Perehdyttyään aineistoon TENK ei pystynyt poissulkemaan HTK-loukkausta
konferenssiesitelmässä käytetyn aineiston osalta. Näin ollen TENK
katsoi, että yliopiston tulisi käynnistää HTK-prosessin mukainen varsinainen
tutkinta.