Tietokirjan kirjoittaja ei toiminut hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti (TENK 2021:23)

Yliopiston humanististen tieteiden dosentti A kirjoitti kirjan, joka kävi läpi vertaisarvioinnin ja julkaistiin tieteellisessä julkaisusarjassa. Yliopiston ulkopuolisen henkilön X mielestä kirjassa oli referoitu lähdeviitteitä virheellisesti, käytetty ei-tieteellisiä lähteitä ilman lähdekritiikkiä ja johdettu lukijoita harhaan tietoja peittelemällä. Yliopistolle tekemässään HTK-loukkausepäilyilmoituksessa X epäili A:ta sepittämisestä, havaintojen vääristelystä ja muusta piittaamattomuudesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Yliopisto teki päätöksen, jonka mukaan A ei ollut vastuussa X:n epäilemistä HTK-loukkauksista, koska kirjassa esiintyneet epätarkkuudet olivat vähämerkityksellisiä. Lisäksi osa X:n epäilyistä liittyi tulkinnallisiin eroavaisuuksiin, jotka eivät ole tutkimuseettisiä kysymyksiä. X oli tyytymätön yliopiston päätökseen ja pyysi TENKin lausuntoa HTK-prosessista ja päätöksestä.

TENKin saamien asiakirjojen mukaan yliopisto oli käsitellyt epäilyn asianmukaisesti. TENK myös yhtyi yliopiston päätökseen, että A ei ollut toiminut hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti, koska epäilyn alainen toiminta ei ilmentänyt HTK-ohjeen mukaista törkeää laiminlyöntiä ja osa epäilyistä liittyi muihin kuin tutkimuseettisiin kysymyksiin.