Tilastojen tulkinnassa oli kyse tieteellisestä kiistasta

Tutkija A katsoi, että erään yhteiskuntatieteellisen alan tutkimuslaitoksen tutkimuspäälliköt Y ja B ovat raportin kirjoittajina syyllistyneet piittaamattomuuteen HTK:sta. Tämä ilmeni A:n mukaan käsitteiden vääristelemisenä ja huolimattomuutena alan tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Lisäksi väärien johtopäätösten raportoinnilla johdettiin lukijoita harhaan.

Saatuaan asiasta HTK-ilmoituksen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja katsoi, että kiistan keskiössä oli tutkijoiden eriävä näkemys käsitteen määrittelystä ja asiaan liittyvästä tilastoinnista. Koska kyseessä ei näin ollen ollut HTK-loukkaus, asiasta ei ollut tarvetta käynnistää HTK-prosessin mukaista esiselvitystä.

Lausunnossaan TENK yhtyi tähän käsitykseen ja katsoi, että koska kyseessä oli tieteellinen kiista eikä tutkimuseettinen kysymys, toimitusjohtaja oli toiminut HTK-ohjeen mukaisesti.