Fråga om vetenskaplig dispyt i tolkning av statistik

Forskare A ansåg att forskningscheferna Y och B på ett samhällsvetenskapligt forskningsinstitut gjort sig skyldiga till försummelse av god vetenskaplig praxis som upphovsmän till en rapport. Enligt A visar sig detta genom förfalskning av begrepp och som slarv i utarbetandet och tolkandet av branschens statistik. Dessutom vilseleddes läsare genom rapportering av felaktiga slutledningar.

Efter att ha fått en GVP-anmälan över ärendet bedömde chefen för forskningsinstitutet att dispyten handlade om forskarnas skilda uppfattningar gällande begreppsdefiniering och statistikföring med anknytning till ämnet. Eftersom det därigenom inte var fråga om GVP-kränkning, behövde man inte starta någon förundersökning i enlighet med GVP-processen.

I sitt utlåtande instämde Forskningsetiska delegationen i denna uppfattning och ansåg att eftersom det var fråga om en vetenskaplig dispyt och inte någon forskningsetisk fråga, hade forskningsinstitutets chef agerat enligt GVP-anvisningarna.