Tutkijalla on oikeus rajata tutkimuksensa haluamallaan tavalla

Tohtori X pyysi TENKiä selvittämään, onko dosentti Y syyllistynyt tutkimuseettiseen piittaamattomuuteen sotatieteen alan väitöskirjatyönsä aiheen rajauksessa siten, että tämä olisi jättänyt olennaisia tietoja tarkoituksella mainitsematta. X:n mukaan Y ei ole myöskään ottanut huomioon X:n samasta aiheesta julkaisemia tutkimuksia. X oli tyytymätön yliopiston asiassa tekemään päätökseen, jonka mukaan piittaamattomuutta ei ollut todettu. 

Lausunnossaan TENK yhtyi yliopiston näkemykseen. Y:llä on tutkijana ollut oikeus rajata tutkimuksensa haluamallaan tavalla. Rajauksen asianmukaisuus on tieteellisen keskustelun piiriin kuuluva kysymys. Tieteelliset tulkintaerimielisyydet eivät loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.