Tutkijan syrjintää ei tutkita HTK-prosessissa

Lausunnonpyytäjä oli tyytymätön erään yliopiston päätökseen olla ottamatta käsiteltäväkseen hänen ilmoitustaan HTK-loukkausepäilystä luonnontieteiden alalla.  Ilmoituksessa hän esitti, että on joutunut tieteellisen syrjinnän kohteeksi.  

Koska ilmoituksessa ei oltu yksilöity HTK-loukkauksia tai kohdistettu niitä kyseisen yliopiston tutkimustoimintaan, TENKin näkemyksen mukaan asiassa ei tarvittu esiselvitystä.