Förbigående av en forskare utreds inte i form av GVP-process

Den som begärde utlåtandet var missnöjd med ett universitets beslut att inte till behandling ta upp en anmälan om misstänkt kränkning av GVP inom naturvetenskaper. I sin anmälan sade personen sig blivit utsatt för vetenskaplig diskriminering.

Eftersom det i anmälan inte hade preciserats några GVP-kränkningar, inte heller hade sådana riktats mot ifrågavarande universitets forskningsverksamhet, ansåg forskningsetiska delegationen att någon förundersökning inte var påkallad i ärendet.