Tutkimusryhmän jäsenten oikeuksista sovittava etukäteen

Lausunto käsitteli HTK-ilmoitusta, jonka perusteella yliopisto ei ollut käynnistänyt HTK-prosessin mukaista esiselvitystä yhteiskuntatieteiden alalla. Kyseessä oli ilmoituksen tehneen tutkijan ja tutkimusryhmän johtajan välinen erimielisyys tutkimussuunnitelman toteutumisesta ja työsuhteen aikana kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeuksista tutkijan työsuhteen päättymisen jälkeen.  

TENK yhtyi lausunnossaan yliopiston näkemykseen siitä, että asiassa ei ollut ollut tarvetta käynnistää esiselvitystä. TENK kuitenkin huomautti, että hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti yliopiston olisi pitänyt sopia kirjallisesti kunkin tutkimusryhmän jäsenen oikeuksista ennen tutkimushankkeen käynnistymistä ja työntekijöiden rekrytoimista ryhmään. Sen sijaan TENK ei lausunnoissaan ota kantaa tekijänoikeuskysymyksiin.