Väitöskirjaan kohdistuvaa HTK-epäilyä ei saanut tutkia tiedekuntatasolla (TENK 2017:6)

Lääke- ja terveystieteiden alalla toimiva yhdistys epäili, että sen alaan liittyvässä väitöskirjassa esiintyi plagiointia. Yhdistys oli ilmoittanut asiasta ennen väitöstilaisuutta väittelijälle, tämän ohjaajalle ja a.o. tiedekunnalle. Yliopisto käsitteli asian tiedekuntatasolla lähinnä tekijänoikeuden näkökulmasta. 

TENK totesi lausunnossaan, että HTK-ohjeen mukaan kaikki väitöskirjakäsikirjoituksiin kohdistuneet tutkimuseettiset epäilyt tulee saattaa HTK-prosessiin, jos väittelylupa on jo myönnetty. Yliopisto teki menettelytapavirheen, kun se ei käynnistänyt asiassa HTK-prosessia.

Näin ollen yliopiston tuli käynnistää asiassa uusi, HTK-prosessin mukainen tutkinta. Lisäksi yliopiston tuli täsmentää toimintaohjeitaan siten, että kaikki tutkimuseettiset epäilyt saatetaan välittömästi rehtorin tietoon.