Väitöskirjan esitarkastuksen estämiseen ei liittynyt HTK-loukkausta (TENK 2020:6)

Lääketieteen jatko-opiskelija A katsoi, että hänen väitöskirjansa ohjaaja B ja osaston johtaja C olivat tieteellisestä auktoriteettiasemastaan käsin estäneet hänen väitöskirjansa etenemisen esitarkastukseen vetoamalla virheellisiin vaatimuksiin ja lupauksiin. Koska myös yliopiston tohtoriohjelmassa oli menetelty samoin, A piti tätä häneen kohdistuneena vainoamisena. 

A oli tyytymätön yliopiston päätökseen, jonka mukaan asiassa ei ollut syyllistytty HTK-loukkaukseen. 

TENK tarkasteli A:n epäilyä siltä osin, olisivatko kyseeseen voineet tulla HTK-ohjeessa määritellyt muut vastuuttomat menettelyt kuten toisen tutkijan työn viivyttäminen tai vaikeuttaminen. Esimerkiksi näkemysero tutkimuksen tieteellisyydestä tai arvioinnista ei TENKin mukaan loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä. 

TENKin tietoon ei kuitenkaan saatettu mitään sellaista A:n väitöskirjaprosessiin kohdistunutta, vakavaksi tulkittavaa vastuutonta menettelyä, että asiassa olisi pitänyt ryhtyä tarkastelemaan HTK-loukkausten tunnusmerkkien täyttymistä. Lausunnossaan TENK katsoikin, että yliopisto oli tutkinut A:n esittämän HTK-loukkausepäilyn TENKin ohjeiden mukaisesti.