Vertaisarvioimattoman artikkelin käytössä terveystestin markkinointiin todettiin vilppi. Asian selvittäneessä HTK-prosessissa noudatettiin HTK-ohjetta. (TENK 2021:15)

Lääkäri A oli kohdistanut epäilynsä lääketieteellisen alan yhteisartikkelin kirjoittajiin, yliopisto X:n tutkijoihin B ja C. Heidän epäiltiin käyttäneen kyseistä vertaisarvioimatonta artikkelia perustelemaan terveystestin tieteellistä validaatiota. X:n asiassa käynnistämän HTK-prosessin kuluessa B ja C julkaisivat kiistanalaisen artikkelin kanssa olennaisin osin samansisältöisen artikkelin, joka puolestaan läpäisi vertaisarvioinnin.

Varsinaisen tutkinnan perusteella X:n rehtori oli päättänyt, että B ja C olivat syyllistyneet useisiin HTK-loukkauksiin. Näitä olivat vilppi, joka ilmeni havaintojen vääristelynä sekä piittaamattomuus, jossa kyseessä oli tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi. Epäiltyjen todettiin syyllistyneen myös yleisön harhauttamiseen oman tutkimuksensa suhteen.

Sen sijaan näytetutkimuksen vaatiman eettiseen ennakkoarvioinnin osalta HTK-loukkausta ei todettu. Koska rehtorin mukaan ainoastaan B:llä ja C:llä oli ollut kokonaisvastuu ja käsitys tutkimuksen toteuttamisesta, ei kiistanalaisten yhteisartikkeleiden muiden kanssakirjoittajien katsottu olleen osallisia HTK-loukkauksessa. B ja C kiistivät HTK-loukkaukset lausuntopyynnössään TENKille. Heidän mukaansa ilmoituksen taustalla vaikutti tieteellinen kiista heidän ja A:n välillä.

Lausuntopyynnössä kyseenalaistettiin HTK-tutkintaryhmän asiantuntemus ja esitettiin epäily sen jäsenten jääviyksistä liittyen kaupalliseen kilpailutilanteeseen heidän sekä B:n ja C:n välillä. TENK arvioi tutkintaryhmän toiminnan kuitenkin asianmukaiseksi. Lausuntonsa johtopäätöksenä TENK totesi, että yliopisto oli suorittanut kyseisen HTK-prosessin TENKin ohjeiden mukaisesti. Lausunnonpyytäjien tieteellisiksi kiistoiksi nimeämiin kysymyksiin TENK ei ottanut kantaa.