Vilppiepäily ei liittynyt tutkimusetiikkaan

Eräs yliopisto oli saanut HTK-ilmoituksen, jossa henkilö A epäili, että hänen henkilötietojaan ja julkaisemattomia tekstejään oli anastettu. Yliopisto ei käynnistänyt asiassa HTK-prosessia, koska asia ei sen mielestä koskenut HTK-loukkausta.

TENK totesi lausunnossaan, että yliopisto oli näin toimiessaan noudattanut HTK-ohjetta.