Misstanke om oredlighet anknöt inte till forskningsetik

Ett universitet hade fått en GVP-anmälan där person A misstänkte att vederbörandes personuppgifter och opublicerade texter hade stulits. Universitetet påbörjade ingen GVP-process i ärendet eftersom det ansåg att det inte rörde sig om någon GVP-kränkning. Forskningsetiska delegationen konstaterade i sitt utlåtande att universitetet i sitt förfarande hade följt GVP-anvisningarna.