Virantäyttöön liittyvää jääviysepäilyä ei selvitetty riittävästi (TENK 2017:2)

Dosentti A epäili, että erään yliopiston yliopistonlehtorin valintaprosessiin osallistuneet asiantuntijat, professorit B ja C sekä valintaesityksen tehnyt professori D, olisivat olleet esteellisiä. A oli hakenut tehtävää, mutta ei ollut tullut valituksi. Yliopisto ei käynnistänyt asiassa esiselvitystä, koska se katsoi, että epäily oli perätön.

A katsoi B:n suosineen tehtävään valittua, koska B:llä oli ollut yhteistyösuhde kuten yhteisiä julkaisuja valitun tutkijan kanssa. TENKin mukaan työskentely samalla yliopiston laitoksella ei kuitenkaan sellaisenaan aiheuta jääviyttä. C:n jääviyden A taas esitti johtuvan siitä, että C olisi plagioinut A:n tuotantoa. C:n osalta TENK kuitenkin katsoi, että koska A ei ollut vienyt plagiointiepäilyä viralliseen HTK-prosessiin, esteellisyysepäily voitiin tässä yhteydessä jättää huomiotta. 

A:n mukaan D:n jääviys johtui siitä, että A oli aikaisemman kiistan vuoksi tehnyt D:n toiminnasta kantelun. Yliopisto X:n n mukaan kyseisen kanteluprosessin yhteydessä oli tutkittu, ettei D tuolloin ollut ollut jäävi. TENK kuitenkin katsoi, että oli mahdollista, että A:n ja D:n välille oli kyseisen kantelun vuoksi kehittynyt poleeminen suhde. Lisäksi nyt kiistanalaisen yliopistonlehtorin valintaprosessin aikana A oli huomauttanut D:lle tämän mahdollisesta jääviydestä, mutta D ei reagoinut huomautukseen. 

TENKin mukaan D:n toiminta oli ollut eettisesti moitittavaa. Vaikka hänen mahdollista jääviyttään ei ollut HTK:n näkökulmasta selvitetty riittävästi, yliopisto saattoi kuitenkin jättää HTK-prosessin käynnistämättä, koska tapauksessa ei ollut syytä epäillä HTK-loukkausta. Samalla TENK huomautti yliopistolle, että tehtäväntäyttöihin osallistuvien henkilöiden mahdolliset sidonnaisuudet on selvitettävä etukäteen.