Forskningsfusk

Vetenskaplig forskning kan vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga enbart om forskningen bedrivs i enlighet med god vetenskaplig praxis. 

När det gäller att definiera oredlighet i forskning, reda ut misstankar och döma ut sanktioner tillämpas två huvudsakliga verksamhetslinjer: å ena sidan modeller som bygger på lagstiftning, å andra sidan modeller som bygger på självkontroll inom vetenskapssamfundet. 

I Finland används ett system som bygger på Forskningsetiska delegationens (TENK) nationella anvisningarna om att känna igen och reda ut avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP).