Stödpersoner för forskningsetik

Senast uppdaterad 22.2.2023

Systemet med stödpersoner för forskningsetik infördes vid ingången av 2017 på initiativ av Forskningsetiska delegationen. Över 60 forskningsorganisationer i Finland har utnämnt sammanlagt över 100 stödpersoner för forskningsetik.

Systemet har utgått från ett behov att stärka det allt mer internationaliserade forskarsamfundets medvetenhet om god finländsk vetenskaplig praxis och främja lättillgänglig personlig forskningsetisk rådgivning inom forskningsorganisationerna. Stödpersonerna för forskningsetik sköter sin uppgift vid sidan av sin tjänst.

Läs mera om stödpersoner för forskningsetik från artiklar om Ansvarsfull forskning.

Forskninsetiska delegationens rekommendationer till stodpersoner för forskningsetik (PDF) (julkaistu 15.2.2018)

Mera information om stödpersonsverksamhet: sakkunnig Iina Kohonen, se Kontakt.