Att inte utnämna till skribent eller att inte nämnas i inledningen visade sig inte vara BVP-kränkningar (TENK 2022:5)

Forskare A gjorde en anmälan om misstanke om GVP-avvikelse till universitetets rektor, enligt vilken forskare B och C inom det humanistiska området skulle ha gjort sig skyldiga till likgiltighet för god vetenskaplig praxis. Likgiltigheten skulle ha framkommit som en nedvärdering av andra forskare, eftersom B och C hade låtit bli att utse A till tredje författare till artikelsammandraget och hens arbetsinsats inte hade nämnts i inledningen till verket.

Den egentliga utredningens slutsats var att forskarna B och C inte kunde anses ha underskattat forskare  A:s arbetsinsats så klandervärt att det skulle ha varit fråga om en GVP-intrång. Forskaren A var missnöjd med beslutet och bad TENK om ett utlåtande.

TENK ansåg att både GVP-anvisningen och TENK:s rekommenderade överenskommelse om upphovsrätt borde ha tillämpats på samlingsverket. Att inte utnämna en skribent visade dock inte grov likgiltighet. TENK ansåg också att forskaren A:s insats borde ha nämnts i inledningen, men att forskaren inte nämndes upfyllde inte kraven på grov underlåtenhet och vårdslöshet, som utgör kriterierna för GVP-intrång.