I den gemensamma artikeln hade man gjort en ofullständig och osaklig hänvisning till författarens tidigare sampublikationer. Kännetecknen för plagiering uppfylldes dock inte. (TENK 2021:5)

Professor A misstänkte att forskare B inom teknik hade plagierat en gemensam artikel i ett av bokens kapitel och markerat X som den första författaren utan dennes samtycke. Universitetet gjorde en egentlig undersökning i ärendet efter att ha fått TENK:s utlåtande 2019:18. I den egentliga undersökningen framkom att ärendet omfattade sammanlagt fyra publikationer som alla behandlade samma undersökningsresultat. B var författare i alla fyra publikationer. X påträffades inte i samband med den egentliga undersökningen.

Enligt rektorns beslut hade B gjort sig skyldig till både likgiltighet för god vetenskaplig praxis och plagiering. För att korrigera följderna av GVP-kränkningen beslöt rektorn att universitetet kontaktar förläggarna för att avlägsna både artikeln och kapitlet i boken från publikationen.

C, medförfattare i den gemensamma artikeln var missnöjd med rektorns beslut att kontakta förläggaren och bad TENK om ett utlåtande i ärendet. TENK har behandlat ärendet i sitt utlåtande TENK 2021:22.

Enligt TENK hade man i artikeln på ett bristfälligt och osakligt sätt hänvisat till tidigare undersökningsresultat. Kännetecknen för plagiering uppfylldes dock inte, eftersom B var författare i varje artikel som rörde ärendet. Det konstaterade fusket kunde således inte användas som grund för att avlägsna artikeln från publikationskanalen.

TENK gav också ett annat utlåtande om samma beslut av rektorn (TENK 2021:22).