Organisationens jäv- och misstanke om avvikelser från GVP (TENK 2021:10)

Professor A inom teknik misstänkte att universitetet X:s ledning hade gjort sig skyldig till att ha stulit hans forskningsidéer och -planer. Enligt A hade de förbjudit X:s personal att skriva nya gemensamma artiklar med honom, eftersom han inte längre var anställd av X. A hade dock inte i sin anmälan framfört att det i praktiken skulle ha skett stöld eller att de misstänkta skulle ha gjort sig skyldiga till andra GVP-kränkningar.

I sitt utlåtande ansåg TENK att när man publicerar sådana vetenskapliga manuskript där A gjort en betydande vetenskaplig insats bör följa god vetenskaplig praxis vid utövande av arbetsgivarens ledningsrätt. Dessutom konstaterade TENK att endast en namngiven person, inte organisationen, kan göra sig skyldig till en GVP-kränkning.

I sin begäran om utlåtande ansåg A också att X:s prorektor skulle ha varit jävig att fatta beslut i GVP-processen, eftersom den misstänkte var hans närmaste chef, dvs. rektorn. I denna fråga drog TENK också upp allmänna riktlinjer så att om forskningsorganisationens ledning är föremål för misstanke om GVP-kränkning är det mycket viktigt att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för GVP-processerna, såsom beslutsfattandet. Då äventyras inte forskarnas eller de övriga parternas rättsskydd. TENK ansåg att GVP-processen i fråga hade genomförts enligt TENK:s anvisningar.