TENK kunde inte utesluta GVP-avvikelse för material som användes i konferensföredrag (TENK 2022:21)

Forskningsgruppen inom det naturvetenskapliga området vid universitetet X misstänkte på basis av universitet Y:s professor A och doktoranden B:s konferensabstrakt att man i föredraget utan tillstånd hade utnyttjat material som X:s forskare samlat in. Universitet Y beslöt i sin förutredning att A och B hade gjort sig skyldiga till oansvarigt förfarande, men gärningen var inte tillräckligt allvarlig för att klassas som GVP-avvikelse.

I sin begäran till TENK framförde forskarna vid universitetet X sitt missnöje med den genomförda GVP-processen och med att ingen GVP-avvikelse konstaterades. De som begärde utlåtande ansåg att en egentlig utredning borde inledas i ärendet.

Efter att ha bekantat sig med materialet kunde inte TENK utesluta en GVP-avvikelse för det material som användes i konferensföredraget Därmed ansåg TENK att universitetet borde inleda en egentlig undersökning enligt GVP-processen.