TENK tog inte ställning till vetenskapspolitisk fråga (TENK 2022:15)

I sin begäran om utlåtande uttryckte docent A inom det humanistiska området sitt missnöje med GVP-processen vid universitetet, där man konstaterade en GVP-avvikelse i anslutning till A:s bok. A frågade TENK om hens vetenskapsområde till sina aktsamhetskrav skiljer sig från annan vetenskaplig forskning samt om den utredningsgrupp som behandlat hens ärende hade utarbetat sin slutrapport enligt GVP-anvisningen.

TENK tolkade att frågan om vetenskapsområdet till sin natur var vetenskapspolitisk, och tog därför inte ställning till den. Dessutom ansåg TENK att båda universiteten hade genomfört BVP-processen enligt TENK:s anvisningar.