TENKs verksamhetsberättelse 2019

15.6.2020
Arkistokoteloita pinoissa pöydällä.

Forskningsetiska delegationens (TENK) verksamhetsberättelse för året 2019 har publicerats.

År 2019 var exceptionellt livligt vad gäller utredningen av misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis (GVP). Inom Forskningsetiska delegationens (TENK) verksamhet hopades arbetet av att lärdomsproven för högre yrkeshögskoleexamen var föremål för särskild uppmärksamhet.

TENK mottog 23 begäranden om utlåtande i anslutning till GVP-processerna och avgav sammanlagt 22 GVP-utlåtanden, av vilka 12 gällde lärdomsprov för högre yrkeshögskoleexamen. Antalet utlåtanden var det största i TENKs historia.

En sammandrag av de GVP-utlåtanden finns i TENKs verksamhetsberättelse.

Ladda ner Forskningsetiska delegationens verksamhetberättelse 2019 (PDF)

Du kan också vara intresserad av