TENKin toimintakertomus 2019

27.5.2020
Arkistokoteloita pinoissa pöydällä.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuoden  2019 toimintakertomus on julkaistu.

Vuosi 2019 oli poikkeuksellisen vilkas hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen suhteen. TENKin toiminnassa ruuhkautumista aiheutti se, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytteet olivat erityishuomion kohteena.

TENK vastaanotti 23 HTK-prosesseihin liittyvää lausuntopyyntöä ja antoi yhteensä 22 lausuntoa, joista 12 koski ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä. Lausuntojen lukumäärä oli suurin TENKin toiminnan historiassa.

Lyhennelmät annetuista lausunnoista löytyvät toimintakertomuksesta.

Lataa tästä TENKin toimintakertomus 2019 (PDF)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös