Artikkelin käännöksen julkaiseminen piti tutkia tarkemmin

Erään yliopiston taloustieteen alan tohtorikoulutettava A kirjoitti tutkimushankkeen johtajan kanssa suomenkielisen artikkelin alan kotimaiseen tieteelliseen julkaisusarjaan. Hän oli kerännyt ja analysoinut artikkelin pohjana olleen aineiston. Artikkeliin merkittiin tekijäksi myös hankkeen johtajan puoliso, joka toimi laitoksella tohtorikoulutettavana, vaikka tämä oli lausunnonpyytäjän mukaan toiminut lähinnä artikkelin kieliasun tarkastajana.

Myöhemmin A huomasi, että hankkeen johtaja oli yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa julkaissut englanniksi saman sisältöisen artikkelin A:n asiasta tietämättä. Lisäksi artikkelissa 2 on viitattu artikkeliin 1 ikään kuin se olisi itsenäinen artikkeli, mikä on viittausten keinotekoista paisuttelua.

Esiselvityksen perusteella yliopisto teki päätöksen, jonka mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei ollut loukattu eikä varsinaista tutkintaa käynnistetty. 

TENKin arvion mukaan kahden artikkelin samankaltaisuuden vertailu ei ollut riittävä peruste olla käynnistämättä varsinaista tutkintaa. Yliopiston on täten suoritettava varsinainen tutkinta.