Publikation av artikelns översättning skulle ha undersökts närmare

Doktorand A inom ekonomi på ett universitet skrev tillsammans med forskningsprojektets ledare en artikel på finska till en inhemsk vetenskaplig publikationsserie. A hade samlat in och analyserat materialet som låg till grund för artikeln. I artikeln angavs som medförfattare även projektledarens maka som var doktorand på institutionen fastän denna enligt den som begärde utlåtandet huvudsakligen hade kontrollerat språkdräkten i artikeln.

Senare upptäckte A att projektledaren hade publicerat en artikel på engelska med samma innehåll tillsammans med doktoranden, utan A:s vetskap. Dessutom har man i artikel 2 hänvisat till artikel 1 som om den vore en självständig artikel, vilket inte är förenligt med källhänvisningen. Baserat på förundersökningen tog universitetskanslern beslutet att god vetenskaplig praxis hade följts och någon egentlig utredning startades inte.

Enligt Forskningsetiska delegationen var jämförelsen av likheten i två artiklar inte en tillräcklig grund att inte starta en egentlig utredning. Universitetet måste därför utföra en egentlig utredning.